Gebruiksvoorwaarden

Deze voorwaarden regelen uw toegang tot en gebruik van alle inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn op de website https://spdx.eu (de “Service”) die wordt beheerd door Spdx Space (“ons”, “wij”, “ons” of “onze”). ).

Uw toegang tot onze Services is onderhevig aan uw onvoorwaardelijke aanvaarding van alle voorwaarden en bepalingen die hierin zijn opgenomen en alle andere regels en beleidsregels die we van tijd tot tijd kunnen publiceren.

Lees de overeenkomst zorgvuldig door voordat u onze services opent of gebruikt. Door toegang te zoeken tot of gebruik te maken van een deel van onze services, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met enig deel van de voorwaarden van de overeenkomst, mag u onze services niet openen of gebruiken.

Intellectueel eigendom


De Overeenkomst draagt geen intellectuele eigendom van ons of van derden aan u over en alle rechten, aanspraken en belangen in en op dergelijke eigendom blijven (tussen de partijen) uitsluitend berusten bij Spdx Space en haar licentiegevers.

Diensten van derden


Door de Services te gebruiken, kunt u services, producten, software, inlays of toepassingen van derden gebruiken die door derden zijn ontwikkeld (“Services van derden”).

Als u services van derden gebruikt, begrijpt u het volgende:

Uw gebruik van diensten van derden is op eigen risico en wij zijn jegens niemand verantwoordelijk of aansprakelijk voor websites of diensten van derden.
U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Rekeningen


Als een account vereist is om gebruik te maken van een deel van onze diensten, gaat u ermee akkoord ons volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken bij het registreren van een account.

U bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw accountgegevens en het beveiligen van uw wachtwoord.

Bovendien bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van de account die u gebruikt om toegang te krijgen tot de service. U mag uw inloggegevens niet delen of misbruiken. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van ongeoorloofd gebruik van uw account of zodra u zich bewust wordt van een andere inbreuk op de beveiliging.

Koppelingen naar andere websites


Onze service kan koppelingen bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden beheerd door Spdx Space.

Spdx Space is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Evenmin is Spdx Space verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

We raden u aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van alle websites of diensten van derden die u bezoekt.

Beëindiging


We kunnen uw toegang tot alle of een deel van onze Services op elk moment beëindigen of opschorten, met of zonder reden, met of zonder kennisgeving en met onmiddellijke ingang.

Als u de overeenkomst of uw Spdx Space-account wilt opzeggen, kunt u eenvoudigweg stoppen met het gebruik van onze diensten.

Alle bepalingen van het Contract die naar hun aard na beëindiging van kracht moeten blijven, blijven na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bepalingen met betrekking tot eigendom, afwijzing van garantie, schadeloosstellingen en beperkingen van aansprakelijkheid.

Disclaimer


Onze services worden geleverd op een “AS IS” en “AS AVAILABLE” basis. Spdx Space en haar leveranciers en licentiegevers wijzen hierbij alle garanties van de hand, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Noch Spdx Space, noch haar leveranciers en licentiegevers geven enige garantie dat onze diensten foutloos zullen zijn of dat de toegang daartoe ononderbroken of ononderbroken zal zijn.

U begrijpt dat u naar eigen goeddunken en op eigen risico inhoud of diensten downloadt of anderszins verkrijgt via onze Diensten.

Veranderingen


Spdx Space behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen of te vervangen.

Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen, stellen we je hiervan op de hoogte door ze op onze website te plaatsen of door je een e-mail of andere mededeling te sturen voordat de wijzigingen van kracht worden. In de kennisgeving wordt een redelijke termijn vermeld waarna de nieuwe voorwaarden van kracht worden.

We streven ernaar u ten minste 15 dagen van tevoren op de hoogte te stellen van effectieve wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met onze wijzigingen, moet u stoppen met het gebruik van onze diensten binnen de gestelde kennisgevingstermijn of zodra de wijzigingen van kracht worden.

Uw verdere gebruik van onze diensten is onderworpen aan de nieuwe algemene voorwaarden.

Neem contact met ons op


Als u vragen hebt over deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via
[email protected]